Management Committee

Dr. Ram Kumar Gupta
(President)
Sh. Arvind Nath Seth
(Hony. Secretary)
Sh. Ashok Kumar Bharti
(Vice President)
Sh. Manish Pratap
(Add. Secretary)


Ex. Com. Member
Name Name
Sh. Ajay Maheshwari Sh. Anuj Bansal
Sh. Anurag Dublish Sh. Anurag Gaur
Sh. Arun Kumar Gupta Sh. Arun Kumar Singh Rastogi
Dr. Krishan Kumar Sharma Sh. M.K. Gupta
Sh. Mohit Jain Dr. O.P. Sharma
Sh. Pankaj Rastogi Sh. Piyush Kumar Dublish
Sh. Kr. Rahul Singh Sh. Raj Pal Singh
Sh. Rakesh Khetrapal Dr. S. P. Deshwal
Sh. Shailendra Kumar Jain Sh. Subhankar Sharma
Sh. Sushil Kumar Sh. Vijay Prakash Mittal
Sh. Yogesh Kumar Bansal


   
Disclaimer      ©Copyright 2013 Meerut College Meerut Website Designed & Developed By : STM Developments